Tuesday, September 25, 2018

Les emocions que no expresses

mai moriran, han quedat enterrades vives i tornaran més endavant.

Freud

Monday, September 03, 2018

Ningú

sap fallar-me com ho fas tu.

Sunday, September 02, 2018

Visualitzar-ho.

Saturday, September 01, 2018

L'experiència

És un frau.