Tuesday, October 07, 2014

La planta

que puja torta tria la seua tortor.


La nostra vida vertical
Yannick Garcia

Saturday, October 04, 2014

3 dies, 3

i d'això ja en farà 10 anys.