Saturday, October 11, 2008

està perfectament demostrat

que la quantitat d' amigos al facebook és proporcional a la soletat que un sent