Tuesday, September 25, 2018

Les emocions que no expresses

mai moriran, han quedat enterrades vives i tornaran més endavant.

Freud