Saturday, August 19, 2017

Només ens ha d'importar allò que diu la gent que ens estimem,

no?

Com ens pot ofendre el que pensa algú que no ens importa?