Sunday, July 23, 2017

Són persones plenes d' il.lusions

i, per tant, d'un tracte sempre difícil.

Pla