Tuesday, April 25, 2017

El carrer estret

...li passa el que sol passar a la majoria de la gent, té un cor més sensible a les absències que a les presències.

Pla