Thursday, June 08, 2017

uf, era això...

...aquella actitud brusca i intimidadora que assumia quan l'aclaparava la tendresa que tant temia.

La dona singular i la ciutat
Vivian Gormick