Saturday, October 11, 2008

està perfectament demostrat

que la quantitat d' amigos al facebook és proporcional a la soletat que un sent

2 Comments:

Blogger tatú said...

y cuanta de esa gente, es realmente amiga

12:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

aahhhh, esa es otra...

7:42 PM  

Post a Comment

<< Home