Friday, April 14, 2017

Balla primer, pensa després.

És l'ordre natural.

Beckett