Tuesday, September 16, 2014

També

té collons, que posant la paraula llibres al google, la tercera fotografia que surt sigui meva.