Wednesday, July 16, 2014

Una ciutat amb riu

Amb un riu que la travessi just pel mig.