Tuesday, September 02, 2014

Que la por només deforma als que estimen tant la vida

“Que rima”, Odisea trenta mil, Joan Miquel Oliver