Tuesday, June 25, 2019

I ara què fem

Amb això?

Dies de no dormir.