Saturday, June 22, 2019

Els homes

Que més enganyava són els que més he estimat.

Marguerite Duras