Sunday, August 26, 2018

Simone Weil

Hauríem de preferir un infern real que un paradís imaginari.

Si aprofundim en nosaltres mateixos, veurem que tenim exactament el que desitgem.