Thursday, December 29, 2016

Tots vosaltres,

com a conjunt.