Sunday, January 10, 2016

Només és digne de ser feliç

aquell que és just.

Kant