Saturday, October 17, 2015

Recordo el braç

al que m'aferrava.

Però no la persona.