Sunday, April 19, 2015

El que és lluny

és tornar.

Francesc Garriga