Saturday, December 01, 2012

llegint

L'art de debò prové d'alguna frustració. Des de la felicitat no es crea.

Jo confesso
Jaume Cabré