Saturday, November 24, 2012

És tot just

una qüestió de decalatge.