Thursday, March 22, 2012

Així

com tots tenim un llindar del dolor, tenim també un llindar de la felicitat...

(pensar sobre això)