Saturday, February 25, 2012

Això

de per què aquesta persona i no aquella altra és una cosa que no he entès mai.

Why me, why you, why here, why now, ooh.