Friday, September 07, 2007

Us he de deixar

i no pensar més en vós, em sembla fins i tot que no us escriuré més: ¿tinc l'obligació de donar-vos compte exacte de totes les meves emocions?

Cartes d'amor de la monja portuguesa
Mariana Alcoforado

2 Comments:

Anonymous Elena sin H said...

benvinguda!

9:15 PM  
Blogger lorian said...

;)

12:43 PM  

Post a Comment

<< Home