Sunday, April 14, 2019

Escriure un diari

Serveix per precipitar els esdeveniments.

Gil de Biedma