Sunday, March 25, 2018

Al món no hi ha res necessari,

excepte l'amor.

Goethe