Friday, June 24, 2016

És que tu ets molt teva.

Joder, és clar, de qui sinó?