Friday, January 23, 2015

M'has deixat

un buit tan gran

que quasi sembla un nou.