Saturday, November 16, 2013

La vida com una cursa

de camells. Vas ficant la boleta en els forats per avan├žar posicions.

Quedes tercera.