Tuesday, November 02, 2021

Només puc parlar de tu

 Amb mi.