Saturday, June 12, 2021

Als arbres

Sempre hi ha fulles que es mouen més que les altres.